Savinjska regija zgled pri ločevanju odpadkov

19.02.2015

Foto: Simbio

Savinjska regija sodi med slovenske regije z najmanj odloženimi odpadki. Pred njo so glede na statistične podatke le Korošci. Za spodbudne rezultate je ključno osveščanje.

V zadnjih petih letih so v komunalnem podjetju Simbio zaznali trend padanja količine mešanih komunalnih odpadkov in porast ločeno zbranih. Občani so lani ločeno zbrali približno 56 odstotkov smeti, medtem ko je bil leta 2010 ta delež pri 24 osdstotkih. Gospodinjstva so se ločevanju dobro prilagodila, po besedah direktorja Simbia Marka Zidanška je bilo ključno osveščanje, pri čemer se med seboj opozarjajo že tudi stanovalci sami. V Simbiu letos sicer načrtujejo posodobitev Regijskega centra za ravnanje z odpadki. Ta omogoča predelavo in obdelavo odpadkov iz 24 občin Savinjske regije, zato ga morajo zaradi obsega dela vsako leto nadgrajevati. (NS)Štajerski val v sliki