Težke kovine pri skoraj vseh celjskih vrtcih

11.10.2017

Celjska občina bo zemljino pri celjskih vrtcih sanirala postopoma. (Fotografija je simbolična.)

Celjska občina bo zamenjala zemljino na skoraj vseh igriščih celjskih javnih vrtcev. Analiza tal, ki jo je naročila po sanaciji zemljine pri vrtcu na Ljubečni, je namreč pokazala, da so pri dvanajstih vrtcih v tleh presežene opozorilne ali kritične vrednosti težkih kovin.

Za sanacije skoraj 800 tisočakov
Analiza tal na igriščih celjskih vrtcev, ki jo je konec avgusta naročila celjska občina, je pokazala, da je zemljina pri večini onesnažena s težkimi kovinami. Izjemi sta igrišči Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so zemljo že zamenjali in so izmerjene vrednosti zdaj pod mejnimi, ter na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je na umetni masi. Na vseh ostalih so presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih je presežena tudi kritična vrednost za arzen. Celjska občina bo tako vsa igrišča morala sanirati. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za vrtec v Gaberjih že pripravljajo projektno dokumentacijo. Ker je zgradba pod spomeniškim varstvom, je morala občina od Zavoda za kulturno dediščino Slovenije pridobili kulturnovarstvene pogoje. Slednje bo morala pridobiti tudi za sanacijo pri vrtcu ob Kajuhovi ulici. Projekt je za celjsko občino iz finančnega in logističnega vidika velik zalogaj, zato bo sanacije izvedla postopoma. V ta namen je v rebalansu letošnjega proračuna že namenila 450.000 evrov, prihodnje leto načrtuje še 300.000 evrov. (NS)

 
Štajerski val v sliki