Sodobna arhitektura v celjskem starem mestnem jedru

20.04.2017

Idejno zasnovo za prenovo je izdelal arhitekturni biro Studio List.

Kljub temu, da je staro mestno jedro Celja v zadnjih letih dobilo precej lepšo podobo, so v njem še vedno dotrajane stavbe, ki kličejo po prenovi. Drznega arhitekturnega projekta obnove enega izmed objektov se je lotilo družinsko podjetje Mekscha. 

Cilj so kakovostna stanovanja po meri stanovalcev
Podjetje Merkscha, ki se ukvarja z razrezom lesa in izdelovanjem furnirja, ima v središču Celja v lasti že nekaj objektov. Nov projekt, za katerega je idejno zasnovo izdelal celjski arhitekturni biro Studio List, so poimenovali Stanovanjski kompleks Marx. V sklopu projekta bodo med Glavnim trgom 4 in Kocenovo 2a nasproti hotela Evropa uredili 28 bivalnih enot. Od tega bo devet vrstnih hiš, pod objektom načrtujejo tudi garažno hišo s parkirišči za stanovalce. Atraktivna sodobna prenova bo po besedah arhitekta Mihe Prosena zadostila petim osnovnim kriterijem: „Če hočemo, da se bodo prebivalci vrnili v staro mestno jedro, moramo zadostiti osnovnim načelom kakovostnih stanovanj. To pomeni, da so svetla, da imajo lože balkone in terase, da imajo tlorise, ki se prilagodijo potrebam stanovalcev, da so na na voljo zelene površine, kjer lahko preživljajo prosti čas in da so zagotovoljene parkirne površine.“

Stanovanja zgolj za najem
Prenova bo zahtevna in bo verjetno trajala dlje časa, saj gre za območje, kjer so v preteklosti odkrili arheološke najdbe in je varovano kot naselbinski in arheološki kulturni spomenik. V treh stavbah, od katerih bodo eno zgradili na novo, ena pa bo nadomestna, bo sicer skupaj 28 stanovanjskih enot. Stanovanja in hiše pa ne bodo naprodaj, možno jih bo zgolj najeti. Kdaj se bo začela gradnja, še ni znano. Trenutno še pridobivajo gradbeno dovoljenje. (NS)
Štajerski val v sliki