Tudi na Konjiškem boljše gospodarske razmere

06.07.2018

Da so podjetja v konjiški občini v vedno boljši poslovni kondiciji, dokazuje tudi zapolnjena nova poslovna cona Konus v Slovenskih Konjicah, prihodnje leto bo investitorjem na voljo še ena v Tepanju.

Gospodarska slika se izboljšuje tudi v občini Slovenske Konjice. Podjetja beležijo višje prihodke in dobiček, posodabljajo proizvodne procese, ob tem dodatno zaposlujejo. Povečuje se dodana vrednost na zaposlenega, nekoliko se višajo tudi plače.

Dodana vrednost na zaposlenega nad regijskim povprečjem
Po zadnjih podatkih Ajpesa, nanašajo se na leto 2017, je v konjiški občini 373 podjetij. Skupaj zaposlujejo 3.133 ljudi, samo v zadnjem letu se je njihovo število povečalo za 300. Dodana vrednost na zaposlenega je lani v konjiških podjetjih znašala 37.600 evrov, to je 200 evrov več od povprečja v celjski regiji. Podjetja so lani širila obseg proizvodnje, precej so vlagala v modernizacijo delovnih procesov in tako krepila konkurenčnost na vse bolj zahtevnih trgih. Lani so tako v povprečju ustvarila za desetino več prihodkov kot predlani. Tudi plače se nekoliko zvišujejo. Lanski povprečni osebni dohodek je znašal približno 1.400 evrov bruto, to je 35 evrov več kot leto prej. Da bi podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki laže izmenjevali izkušnje in informacije ter se dodatno izobraževali, pa si prizadevajo v Dravinjskem poslovnem klubu, ki je v Slovenskih Konjicah zaživel predlani. V omenjenem klubu se zavedajo, da so pred novimi izzivi, ki jih narekujeta krožno gospodarstvo in digitalna transformacija družbe. Verjamejo, da jim bodo bolj povezani lažje kos. (BF)
Štajerski val v sliki