V Rogaški 14 kilometrov novega vodovoda

22.05.2015

Takole so na deževni dan pridobitvi z vodo nazdravili župani Peter Misja, Martin Mikolič, Branko Kidrič in Milenca Krajnc ter direktor OKP Rogaška Slatina Bojan Pirš. Nosilka projekta je bila sicer šmarska občina.

Pet občin Obsotelja in Kozjanskega je skupaj poskrbelo za izboljšanje vodooskrbe. Voda je po novih ceveh stekla že konec lanskega leta, a država občinam še vedno ni nakazala vsega denarja. Občina Rogaška Slatina je kljub temu včeraj pripravila slovesnost in svoj del naložbe simbolično predala namenu.

Boljši dostop in kakovostnejša pitna voda
Zgodovinski, 15 milijonov evrov težak evropski projekt je občinam Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje prinesel več kot 66 kilometrov obnovljenega in dograjenega vodovoda. Omogočil je boljši dostop do kakovostnejše pitne vode več kot 18 tisoč prebivalcem, pri tem je 700 oseb sploh prvič dobilo možnost priključitve na javni vodovod, s katerim upravlja Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina. Prav tako se bodo pomembno zmanjšale vodne izgube.

Do javnega vodovoda 21 družin
Na območju slatinske občine je projekt stal pet milijonov evrov. Zamenjali so 12 kilometrov starih salonitnih vodovodnih cevi in na novo zgradili 2,3 kilometra vodovoda v naselju Zgornje Sečovo. Zgradili so še vodohran in črpališče. „Na novi vodovodni sistem bo na novo priklopljenih 21 družin, z zamenjavo salonitnih cevi pa smo zagotovili trajno in kakovostno oskrbo s pitno vodo za celotno območje občine Rogaška Slatina in vse njene prebivalce,“ je na včerajšnji slovesnosti pri črpališču ob Calski gorci povedal župan mag. Branko Kidrič in dodal, da so uredili še plaz, ki je ogrožal več stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov. Projekt je ob tem prinesel še obnovo več lokalnih cest in javnih poti, pod katerimi so polagali vodovodne cevi. Podrobnostim o postorjenem prisluhnite v spodnjem posnetku. (AD)

 

 

Branko Kidrič o projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle
Štajerski val v sliki