Za celovito dolgotrajno oskrbo na Celjskem

16.10.2018

Pilotni projekt so predstavili (od desne proti levi) Marko Drešček, strokovni vodja ZD Celje, Alenka Obrul, direktorica ZD Celje, in Klaudija Kobal Straus iz Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. (Foto: Radio Štajerski val)

Zdravstveni dom Celje je začel pilotni projekt dolgotrajne oskrbe za prebivalce občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna. Za projekt, ki prinaša številne prednosti za uporabnike ter 17 novih zaposlitev, je pridobil 2,5 milijona evrov državnega in evropskega denarja.

Enake možnosti za vse
Namen projekta, ki bo trajal dve leti je, po besedah direktorice zdravstvenega doma Alenke Obrul v enotno mrežo povezati različne oblike socialno-varstvene in zdravstvene pomoči starejšim in drugim odrasli osebam, ki potrebujejo pomoč. Zdravstveni dom Celje je vodilni partner v projektu. Obrulova razlaga, s kom bo izvajal storitve dolgotrajne oskrbe:


Da je projekt zelo pomemben, pritrjuje tudi strokovni vodja zdravstvenega doma Celje Marko Drešček, ki pravi, da obstajajo razlike v dostopnosti do zdravstvene in socialne oskrbe tudi med prebivalci celjske regije:Drešček zato poudarja:Storitve, ki jih bodo nudili v sklopu projekta, niso novost, ampak jih izvajajo že več let. Ključna razlika je v povezovanju in koordinaciji vseh pridruženih partnerjev za vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe, ki naj bi zaobjelo čim večjo populacijo, ki potrebuje pomoč. Zdravstveni dom Celje bo tako imel med prvimi v državi možnost, da uveljavi težko pričakovani Zakon o dolgotrajni oskrbi, ko bo ta sprejet. (NS)
Štajerski val v sliki