Zaščitite blagovno znamko, patente in modele

20.09.2016

Za podjetje je bistveno, da zaščiti svojo znamko in svoj logotip, saj je prav to tisto, kar mu da največjo prepoznavnost ...

Intelektualna lastnina se morda zdi abstrakten pojem, a njeno varovanje je še kako pomembno. Predvsem majhna in srednje velika podjetja jo preslabo poznajo. Intelektualna lastnina so na primer blagovna znamka, patenti in modeli. Ker jih ne zaščitijo, prihaja do zlorab in s tem oškodovanja podjetja.

V velikih podjetjih se v večini dobro zavedajo pomena intelektualne lastnine, v manjših pa na tem področju po besedah v. d. direktorja Urada RS za intelektualno lastnino Vojka Tomana še vedno pogosto prihaja do zlorab. Mogoče jih je preprečiti, z zaščito intelektualne lastnine, ki je plod posameznega podjetja. Strošek je v primerjavi s škodo, ki lahko nastane ob zlorabi, majhen. Podrobneje o intelektualni lastnini, njenemu pomenu, zlorabah in zaščiti prisluhnite v spodnjem posnetku. Z Vojkom Tomanom se je na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju, kjer se je prav tako predstavlja Urad za intelektualno lastnino, pogovarjala Nina Slak.

Vojko Toman o intelektualni lastnini
Štajerski val v sliki