september 13, 2021

PCT pogoj - kje bo potreben in katere so izjeme?

Pristojni so to dopoldne nekoliko podrobneje predstavili odlok, ki ga je v soboto sprejela vlada in ki zelo širi pogoj PCT. Potreben bo za vse zaposlene ter samozaposlene, pa tudi za uporabnike praktično vseh storitev. Izjem je le nekaj.

Število okužb s covidom-19 še naprej narašča, prav tako število covid bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Vlada v boju proti virusu zaostruje ukrepe, na sobotni seji je z odlokom, ki bo začel veljati to sredo, 15. septembra, zahtevan pogoj PCT razširila na praktično vsa področja.

Za delavce nadzorovano samotestiranje
Pogoj PCT bo zahtevan za vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ter tudi za tiste, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za tiste, ki niso cepljeni ali ki covida-19 še niso preboleli, zadostuje samotestiranje. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je na novinarski konferenci o izpolnjevanju pogoja ter protokolu nadzorovanega samotestiranja pojasnil:

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT bo lahko delodajalec uporabil ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Uporabniki storitev bodo teste plačevali sami
Bo pa od srede pogoj PCT zahtevan tudi za uporabnike storitev, pri čemer je vlada nabor dejavnosti zelo razširila. Praktično povsod bo obvezen, teste pa bodo v tem primeru morali uporabniki plačevati sami. Brez pogoja ne bo mogoče niti na primer k zdravniku. Izjema so nujne zdravstvene storitve. Vindišar poudarja:

Med izjemami, kjer PCT ne bo zahtevan, so poleg nujnih zdravstvenih storitev še:

• Za osebe, ki so mlajše od 12 let,
• Za osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
• Za osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
• Za učence in dijake pri prevozu z javnim potniškim prometom.
• Za obisk prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
• Za obisk specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT se po besedah Vindišarja upošteva vsako verodostojno dokazilo, iz katerega sta razvidna identiteta in datum cepljenja, testiranja oz. obdobje prebolevnosti.

Celotni novinarski konferenci lahko prisluhnete TUKAJ. (AD)