Župani z ministroma o cesti Šentjur–Dramlje

08.12.2016

Na cesti skozi Šentjur so takšni prizori vsakdanji. Po navezovalni cesti bo šlo hitreje.

Celotno Obsotelje in Kozjansko potrebuje hitrejšo povezavo do avtoceste. Že dolgo čaka na gradnjo navezovalne ceste Šentjur–Dramlje, ki se bo izognila centru Šentjurja. Župani državo pozivajo k pospešitvi aktivnosti. Prejšnji teden so imeli tudi sestanek z ministroma za promet in gospodarstvo.

Na potezi je država
Občina Šentjur je cesto že leta 2011 uvrstila v prostor, zdaj je na potezi država. Pripravlja vse potrebne projekte in dokumentacijo, zatem jo čaka še največji zalogaj – zagotoviti denar. „Po maksimiranju prizadevanj šentjurske občine je bil projekt navezovalne ceste že leta 2013 v Načrtu razvojnih programov državnega proračuna. Navedena cesta je bila tudi predmet prioritet države pri pogajanju z Evropsko unijo pri financiranju iz evropske finančne perspektive 2014–2020, vendar je doživela isto usodo kot ostali infrastrukturni projekti, saj se je država slabo izpogajala,“ razlagajo v Občini Šentjur. V tem obdobju namreč ni na voljo evropskega denarja za ceste in ostalo komunalno infrastrukturo. Župan Marko Diaci je prepričan, da bi se operativni program še lahko spremenilo, če bi za to bila volja.

Cesta do leta 2020?
Diaci je kritičen tudi do Resolucije o nacionalnem razvoju prometa. Avgusta je nanj podal pobudo, ki so jo podpisali vsi deležniki območnega razvojnega partnerstva Obsotelja in Kozanskega. Pozivajo k spremembi terminskega načrta. Priprava naj bo med letoma 2016 in 2018, izvedba pa med letoma 2018 in 2020. Resolucija sicer predvideva daljše roke, po njej bi cesto zgradili šele do leta 2025. Zahteve za pospešitev aktivnosti ter potrebe po čimprejšnji gradnji navezovalne ceste so župani Obsotelja in Kozjanskega podrobneje predstavili na sestanku v Ljubljani. „Sklenjen je bil dogovor, da bo država pospešila pripravo dokumentacije za izgradnjo ceste, prav tako pa, da se bo projekt poskušalo umestiti med izvedbene v okviru potencialnih sprememb aktualnega Operativnega programa finančne perspektive 2014–2020,“ so po sestanku sporočili iz šentjurske občine. O pomenu tesnega sodelovanja županov pri pozivih državi prisluhnite šentjurskemu županu Marku Diaciju v spodnjem posnetku. (AD)

Župan Diaci o navezovalni cesti
Štajerski val v sliki