Kdaj v Dobju bolj varčen kulturni hram?

22.01.2015

Kulturni dom je skrajno desno na fotografiji.

Kulturni dom v Dobju je nujno potreben energetske prenove. Stala naj bi vsaj 250 tisoč evrov, česar občina brez pomoči države ali Evropske unije ne bo zmogla. Tako čaka na primeren razpis.
Kulturni dom je v stavbi, kjer ima sedež tudi Občina Dobje. Pod okriljem energetske obnove bi zamenjali stavbno pohištvo ter izolirali ovoj stavbe in podstrešje. Občinska uprava letošnji proračun še pripravlja. „Če se bo pokazala priložnost za kandidiranje na morebitnem razpisu, bomo projekt seveda uvrstili že v letošnji proračun. Če ne letos, pa gotovo v prihodnjih letih,“ pravi župan Franc Leskovšek. Pogoj za prijavo na razpise za energetske obnove javnih stavb je sicer opravljen energetski pregled. Občina je energetsko izkaznico že pridobila, plačala jo je s pomočjo uspešne prijave na razpis. (AD)Štajerski val v sliki