Lučka Kajfež Bogataj: Vreme ne sme biti naš sovražnik

29.01.2019

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in predstojnica Katedre za agrometeorologijo. Na fotografiji z gostiteljico Tanjo Jurjec.

Klimatologinja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj je poznana kot slovenska ambasadorka boja proti podnebnim spremembam. Opozarja, da največkrat govorimo o ogljikovem dioksidu v zraku, pozabljamo pa, da ga kar četrtina konča v vodi.

To pa ni grožnja le morskemu življu, kjer se prehranska veriga začne, ampak vsemu živemu na zemlji: »Če propadejo morja, zelo hitro propade tudi življenje na kopnem.« Ekstremno vreme nas dostikrat preseneti tudi zaradi nepremišljenih posegov v okolje, napačnega prostorskega načrtovanja, pravi Lučka Kajfež Bogataj, vodja Centra za biometeorologijo na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani, in ob tem izpostavlja: »Naši dedje so razumno spoštovali naravne zakonitosti, naša generacija pa precenjuje tehnologije.«                

Bolj toplo ozračje pomeni tudi več žuželk in več bolezni 
Temperature zraka se bodo do konca tega stoletja v Sloveniji povišale za 3 do 6 stopinj Celzija. Podnebne spremembe bodo povzročale ne le težave z okoljem, ampak tudi v politiki, gospodarstvu, energetiki ter migracijske, socialne in zdravstveno-epidemiološke krize. Njihovi učinki bodo še posebej izraziti v velikih mestih, na obalnih območjih in v gorskem svetu, zelo kompleksen je tudi njihov zdravstveni vidik. Če je bolj toplo, je več žuželk in več bolezni. Bakterije in večina žuželk se lahko gensko prilagodijo v nekaj letih, ker je za njimi tisoče generacij. Človek ne more mutirati na kratek rok.

Območja, kjer bo udarila suša, so znana
Območja, kjer bo udarila suša, so znana že najmanj 15 let, prav tako območja, kjer bi morali kmetijsko pridelavo opustiti ali jo narediti manj intenzivno. Zaradi krme je problem živinoreja, ki jo imamo na napačnih koncih Slovenije. »Razmišljati bi morali o zbiralnikih in namakanju. Samo Albanija ima manj namakalnih naprav kot Slovenija,« kritično pripomni. Ekstremno vreme nas dostikrat preseneti tudi zaradi nepremišljenih posegov v okolje, napačnega prostorskega načrtovanja, za kar pa je seveda odgovoren samo človek. Vreme ne sme biti naš sovražnik, pravi naša sogovornica, z znanjem, spoštovanjem in pametnim načrtovanjem ga raje izkoristimo sebi v prid, a časa nimamo več veliko.

Če ste zamudili radijsko srečanje z znanstvenico Lučko Kajfež Bogataj, ji prisluhnite v pripetem posnetku.
Štajerski val v sliki