september 27, 2016

Tomaž Benčina: V Cinkarni se zavedamo starih bremen.

O Cinkarni Celje največkrat govorimo v povezavi z ekološkimi temami. V Cinkarni se zavedajo ekoloških bremen iz preteklosti, hkrati pa generalni direktor Tomaž Benčina poudarja, da je Cinkarna danes sodobno podjetje, ki posluje po vseh ekoloških standardih, nenehno vlaga v razvoj in nove tehnologije, s katerimi v največji možni meri zmanjšuje vplive na okolje.  

»Skrb za okolje je stalnica v našem delovanju. Cinkarna je danes sodobno kemijsko proizvodno podjetje, ki nenehno vpeljuje nove razpoložljive tehnologije za zmanjševanje vpliva na okolje,« poudarja prvi mož Cinkarne Celje Tomaž Benčina in dodaja: »Hkrati pa aktivno delamo na sanaciji ekoloških bremen stare Cinkarne iz preteklosti. Trenutno v sodelovanju s strokovnjaki iz nemškega podjetja CDM Smith izvajamo analize tal na območju celotne Cinkarne in v njeni okolici, da bi ugotovili, kako onesnaženje tal s težkimi kovinami na tem območju vpliva na podtalne vode.« Podatki analize bodo podlaga za oceno tveganja, hkrati pa bodo strokovnjaki na podlagi te ocene predlagali obliko in obseg sanacije.
Cinkarna Celje je z nekaj manj kot 1000 delovnimi mesti eden večjih zaposlovalcev regiji. Podpira številna športna in kulturna društva ter je pobudnik in podpornik različnih okoljskih projektov in projektov za mlade. Tomaž Benčina, generalni direktor in predsednik uprave Cinkarne Celje, je na čelu družbe od leta 2005, v podjetju pa je vse od začetka svoje poslovne poti. Več o izzivih in poslovanju Cinkarne Celje v spodnjem posnetku radijskega srečanja, ki ga je gostila Greta Kokot Rajkovič. 

Galerija slik