S Štajerskim valom praznujejo tudi mladi Drameljčani

Andreja Kukovič, 05.05.2018

Prvošolci iz Dramelj so nas februarja obiskali v studiu Štajerskega vala, v vlogi mladih novinarjev pa so se zdaj preizkusili še njihovi malo starejši šolski prijatelji.

Štajerski val je najstarejša slovenska lokalna radijska postaja posebnega pomena - letos praznuje 65 let. Z njim so zrasle mnoge generacije; radio jih je spremljal v trenutkih veselja, pa tudi ob kaki hudi uri. Ob njem so nastale številne zgodbe, ki jih želimo ohraniti. In spet deliti med naše poslušalce.

Zato smo v okviru pouka slovenščine ali novinarskega krožka povabili k sodelovanju tudi učence in mentorje osnovnih šol iz našega slišnostnega območja. Ob pripravi radijskih prispevkov smo jih želeli spodbuditi k razmišljanju o radiu, radijski tehniki in vlogi radia skozi čas; o njegovem pomenu v našem okolju in o tem, kakšen odnos so imele do radia različne generacije (babice, dedki, tete, strici, starši …) in kakšnega imajo mladi danes.

Nastala je vrsta zanimivih, razgibanih prispevkov, ki jih bomo skozi naš praznični mesec predstavili radijskim poslušalcem tako preko radijskega etra kot preko spleta. Med prvimi, ki so se odzvale našemu radijskemu vabilu, je bila osnovna šola Dramlje. Pod mentorstvom učiteljice slovenščine, Mirjane Purnat sta ustvarjali osmošolki Iza Pia Peperko in Vita Jeromel Konrad. O radiu in odnosu do tega medija sta se pogovarjali s tremi sogovornicami, pogovorom pa lahko prisluhnete v pripetih posnetkih. Veliko dobre volje in dela so v svoje prispevke vložili tudi drameljski šestošolci (Teja Gorjup, Filip Jager in Vid Bobnar), ki so pod mentorstvom učiteljice Barbare Krajnc pripravili pravo malo raziskavo o poznavanju radia med svojimi mlajšimi šolskimi prijatelji (tudi njihovim pogovorom prisluhnite v pripetih posnetkih).

Prispevke ob naši radijski 65-letnici so pripravili še učenci OŠ Lesično, OŠ Šmarje pri Jelšah in II. OŠ Rogaška Slatina. Tudi njihovim prispevkom že lahko prisluhnete v etru Štajerskega vala, v naslednjih dneh pa jih bomo objavili še na naših spletnih straneh.

Intervju s prvošolci, OŠ Dramlje

Intervju z drugošolci, OŠ Dramlje

Intervju s tretješolci, OŠ Dramlje

Intervju s šestošolci, OŠ Dramlje

Vita Jeromel Konrad in Olga, Dramlje

Iza Pia Peperko in Nada, Dramlje

Iza Pia Peperko in Neva, Dramlje
Štajerski val v sliki