Terme Olimia v strahu pred zvišanjem koncesnine

18.12.2015

Terme Olimia so ene izmed treh slovenskih term, ki so koncesnine plačevale že v minulih letih.

Vlada je sprejela uredbo o koncesiji za rabo termalne vode. Določa, da bodo morala od prihodnjega leta koncesnino plačevati vsa zdravilišča. V Termah Olimia, enih redkih slovenskih term, ki koncesnino plačujejo že vse od le ta 2008, upajo, da se višina dajatve ne bo spreminjala.

Povišanje koncesnine za petkrat?
"Za naše Terme ne bi smelo biti bistvenih sprememb. Imamo namreč veljavno pogodbo, sklenjeno leta 2008 za obdobje tridesetih let. To pomeni, da obstoječa pogodba, v kateri je določena višina koncesnine, velja vse do leta 2038. Vsaj formalno nas ni nihče obvestil, da bi se za nas kakorkoli spreminjalo. Če bodo pogodbo poskušali spremeniti, si bomo prizadevali naše interese zaščititi. Vsak enostranski poseg v pogodbo je za nas nedopusten,“ razlaga direktor term Olimia Florjan Vasle in dodaja, da so bile Terme Olimia v minulih letih zaradi plačevanja koncesije v nekonkurenčnem položaju. Letno so zanjo odštele 58 tisoč evrov. Če bi tudi za njih obveljala nova vladna uredba, ki bo začela veljati 1. januarja, bi je plačevali okoli 270 tisočakov letno - kar petkrat več kot doslej. Tako drastično povišanje dajatev pa je za Terme Olimia nesprejemljivo. Vasle se sicer strinja, da je koncesnino treba plačevati, a njena višina mora biti takšna, da ne bo ogrožala razvoja ali celo poslovanja zdravilišča. Več o morebitnih novih dajatvah direktorju prisluhnite na spodnji povezavi. (SP)

Florjan Vasle o koncesninah
Štajerski val v sliki