Mesec dni sodnih počitnic

15.07.2016

Sodne dvorane bodo en mesec bolj ali manj prazne.

Začele so se sodne počitnice. Sodišča bodo do 15. avgusta odločala le o nujnih zadevah, procesni roki ne bodo tekli. Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov ter predlogov za izvršbo preko COVL-a bo medtem nemoteno. Prav tako ostaja nespremenjen čas uradnih ur.

Procesni roki zamrznjeni
Sodišča med 15. julijem in 15. avgustom ne vročajo sodnih pisanj, procesni roki pa ne tečejo. Če torej v tem času dobite sodno pisanje, bodo začeli roki teči šele dan po počitnicah, torej 16. avgusta. Sodišča v tem času opravljajo naroke in odločajo le v nujnih zadevah, kot so preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, kjer je odbolžencu odvzeta prostost, postopki v zadevah zavarovanja, zadevah prisilnih poravnav in stečajev, zadevah v zvezi s preživninskimi obveznostmi ter nepravdnih zadevah o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravtvenih organizacijah.

Vrata sodišč ostajajo odprta
Uradne ure sodišč ostajajo kljub počitnicam nespremenjene. Prav tako poudarjajo, da je vlaganje knjižnozemljiških predlogov ter predlogov za izvršbo preko COVL-a nemoteno, a sklepov strankam, z izjemno v zadevah zavarovanj, med počitnicami ne bodo vročali. (AD)
Štajerski val v sliki