september 30, 2021

Laško: novi dom za družino Krivonog

Eno od lanskoletnih hudih poletnih neurij je družini Krivonog iz Lahomnega pri Laškem vzelo hišo. Povzročilo je namreč večji udor zemlje, pri čemer se je hiša tako močno poškodovala, da bivanje v njej ni bilo več varno. Danes je tričlanska družina prevzela ključe svojega novega doma.

Hudo neurje, ki je sprožilo zemeljski plaz, je bilo lani poleti, o čemer smo pisali TUKAJ. Geologi in statiki so takrat družini odredili izselitev, saj je postala hiša nevarna za bivanje. Občina Laško je skupaj s Civilno zaščito, Rdečim križem in Karitasom družini takrat našla začasno nastanitev. Zdaj so družini zagotovili nov dom.

»Nadomestno nepremičnino oziroma sredstva zanjo je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor ter jih na podlagi določb 28. člena ZOPNN dodelilo za odpravo posledic nesreče v višini, ki je enaka razliki med sredstvi, potrebnimi za obnovo stanovanja, ter sredstvi, ki so bila upravičencu dodeljena oz. jih je pridobil kot lastna sredstva,« so sporočili iz laške občine ter dodali, da je občina ob tem poskrbela za ureditev določenih prostorov znotraj hiše, Karitas in Rdeči križ pa sta vodila akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki bodo, kot zagotavljajo, prav tako porabljena za ureditev hiše.

Župan Občine Laško Franc Zdolšek je danes družini predal ključe novega doma. Lastnik Zlatko Krivonog je je ob tem ganjen dejal: "Resnično bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali. Brez dobrih ljudi in še posebej vas z Občine Laško, Rdečega križa in Karitasa nam ne bi uspelo. Iskreno hvala za naš novi dom." (AD)

Galerija slik