november 20, 2020

Referendum v Rogaški: mnenja ministrstev in NIJZ ustvarjajo zmedo

V občini Rogaška Slatina že dolgo razburjajo načrti za postavitev razglednega stolpa, ki bi bil najvišji v državi. Nasprotniki postavitve stolpa so z dovolj zbranimi podpisi dosegli, da bodo občani o vprašanju, ali postaviti stolp na območju nekdanjega mizarstva ali ne, odločali na referendumu.

Referendum je razpisan za 13. december. A zdaj se zapleta zaradi epidemije. Pobudniki referenduma želijo referendum izvesti po koncu kriznih razmer, zato so zahtevali izredno sejo, na kateri bi svetniki zadržali izvedbo odloka o razpisu naknadnega referenduma, medtem ko občinska uprava vztraja, da mora zasledovati zakonsko predpisane roke. Zadevo so še dodatno zapletli državni organi s svojimi različnimi mnenji, ki so sicer neobvezujoča.

Zakaj pobudniki referenduma nasprotujejo postavitvi razglednega stolpa v Rogaški Slatini, smo poročali TUKAJ, s čim projekt zagovarja župan, pa lahko preberete TUKAJ.

Usoda projekta v rokah občanov 
Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na seji konec oktobra sprejel Odlok o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini. Za datum referenduma, na katerem bodo občani odločali, ali si v mestu želijo 106 metrov visok razgledni stolp Kristal ali ne, so določili 13. december 2020.

Čas epidemije po mnenju svetnikov SD neprimeren za izvedbo referenduma
Svetniška skupina SD Rogaška Slatina je prejšnji teden županu predložila zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta. Na njej bi po njihovem predlogu svetniki odločali o zadržanju izvedbe odloka o razpisu naknadnega referenduma. »Že na seji smo svetniki Socialnih demokratov izrazili pomisleke glede neprimernosti časa izvedbe referenduma med trajanjem epidemije. Dejstvo je, da se od takrat dalje epidemiološka situacija le še poslabšuje,« so zapisali.

Pobudniki izredne seje so izpostavili tudi sum o zakonitosti razpisa in izvedbe referenduma v času epidemije. Pri tem se sklicujejo na odgovor, ki ga je od Ministrstva za notranje zadeve 2. novembra prejel eden od občanov in ga objavil v lokalnem časopisu. V svojem mnenju občanu je ministrstvo zapisalo, da Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ne dovoljuje aktivnosti, kot je izvedba referenduma, saj da izvedba referenduma ne sodi med dovoljene izjeme.

Tudi za naš radio so na ministrstvu potrdili zgornje besede, a dodali, da so v izogib nejasni interpretaciji zatem poslali še bolj natančno tolmačenje 4. točke 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. »Ta določa, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank,« so zapisali ter dodali, da so v vmesnem času omenjeni odlok dopolnili; med drugim je bilo v 4. odstavek 1. člena dodano tudi, da odlok ne velja za organe političnih strank.

»Izvajanje nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in političnih strank je z zgoraj omenjeno določbo dovoljeno. To pomeni, da se kljub neugodni epidemiološki sliki na območju Republike Slovenije dovoljuje opravljanje nalog zgoraj navedenim subjektom, ki so pomembne za njihovo delovanje. Glede na to, da je trenutno dopuščeno izvajanje določenih nalog, smo mnenja, da se referendum lahko izvede, če občinski svet potrdi odločitev za njegovo izvedbo. Na ta način se bo lahko štel med dejavnosti samoupravne lokalne skupnosti,« pišejo.

Tudi občina pridobila mnenji pristojnih ministrstev
Za mnenje je Ministrstvo za notranje zadeve že pred potrjevanjem odloka o razpisu naknadnega referenduma, in sicer 16. oktobra letos, notranje ministrstvo zaprosila tudi slatinska občina. »Datum 13. 12. 2020 je primeren, s tem da je potrebno volilna opravila začeti še pred začetkom novembra oziroma najkasneje 2. 11. 2020,« so zapisali v odgovoru, ki mu je ministrstvo dodalo še okvirno časovnico volilnih opravil v primeru, da bo referendum 13. decembra letos.

Občinska uprava je zatem, na dan seje občinskega sveta, dobila še mnenje Ministrstva za javno upravo, ki, kot razlagajo na notranjem ministrstvu, resorno tolmači delo lokalnih skupnosti. V njem piše: »S pravnega vidika trenutno ni omejitev za izvedbo referenduma. Tudi veljavna volilna in referendumska zakonodaja ne vsebujeta možnosti za preložitev oziroma prestavitev volitev ali referendumov zaradi izrednih razmer, kot je, npr. trenutna epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Menimo, da razpisani referendum lahko izvedete na predlagani dan glasovanja.«
Zapisali so še, da pa je treba, če se zdravstvena situacija ne bo izboljšala, smiselno upoštevati splošna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za varovanje zdravja.

Mnenja državnih organov niso zavezujoča
Tudi za naš radio so z Ministrstva za javno upravo v začetku tega tedna potrdili, da zakon, ki ureja referendumsko in volilno zakonodajo, posebnih pravil glede razpisa in izvedbe referenduma v času razglašene epidemije ne določa. »Odločitev o datumu referenduma je v rokah občinskih organov, vendar zaenkrat razmere niso takšne, da ga ne bi mogli izvesti,« pravijo ter dodajajo, da so občine samostojni upravno politični subjekti, ki so pri svojem delu dolžni spoštovati zakone in lastne splošne akte. Poudarjajo še, da mnenje državnih organov za občinske organe ni zavezujoče.

Podobno sporočajo z NIJZ. Pišejo, da nimajo pristojnosti podajanja soglasij oziroma pozitivnih mnenj pri tovrstnih vprašanjih, poudarjajo pa, da je treba strogo spoštovati veljavni odlok in upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom. So pa še zapisali: »Zaradi izredno slabe epidemiološke situacije izvedbo referenduma odsvetujemo.«

Izredne seje ne bo, bo pa ta tema na redni seji prihodnji teden
Občinska uprava Občine Rogaška Slatina zahtevi svetniške skupine SD za sklic izredne seje ni ugodila. V odgovoru vztraja pri tem, kar je navajala že na oktobrski seji, in sicer, da bo pri izvedbi naknadnega referenduma zasledovala zakonsko predpisane roke, z obrazložitvijo, da veljavna volilna in referendumska zakonodaja ne predvideva možnosti preložitve volilnih dejanj zaradi izrednih razmer. Občinska volilna komisija da ima zagotovljen proračunski denar za vsa potrebna zaščitna sredstva ter ustrezna znanja za pravilno organizacijo volišč. Prav tako, kot še piše v pojasnilu, je mogoče izvajati referendumsko kampanjo.

Je pa občinska uprava poziv svetniške skupine SD uvrstila na redno sejo, ki bo prihodnjo sredo, in sicer pod točki pobude in razno. Pričakovati je vročo razpravo. (TMG, AD)