Na Kozjanskem uredili vodotoke

07.08.2015

Z ureditvijo Bistrega grabna je država izboljšala poplavno varnost Kozjega.

Prebivalci Kozjega in Lesičnega bodo nekoliko varnejši pred poplavami. Država je namreč uredila struge in brežine v Bistrem Grabnu in Zagorskem potoku pri Lesičnem. Za dela je porabila 184 tisoč evrov.

Za boljšo poplavno varnost
Dela so opravili v sklopu Akcijskega načrta interventnih aktivnosti za odpravo posledic poplav, ki ga je vlada sprejela po uničojočih poplavah novembra lani. Posege je plačala Agencija RS za okolje, izvedlo pa podjetje Nivo, gradnje in ekologija, kot koncesionar za urejanje voda na območju Savinje in Sotle. Po besedah Uroša Vogrinca, vodje javne službe v podjetju, so za izboljšanje poplavne varnosti v naselju Bistri graben v Kozjem uredili čistilni prodni zadrževalnik, nad naseljem so izvedli čiščenje struge, sanirali so poškodbe in uredili nov prodni zadrževalnik. Dela so stala okoli 100 tisoč evrov. Obsežni so bili tudi 84 tisoč evrov vredni posegi v Zagorskem potoku pri Lesičnem, kjer so po besedah Vogrinca počistili strugo in zavarovarovali brežino skozi naselje v dolžini okoli 150 metrov. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je sicer država za izredna interventna dela že spomladi poskrbela tudi na strugi in obrežju Drobinskega potoka v Hrastju v vrednosti slabih 48 tisoč evrov in Mestinjščice v Sodni vasi v višini 89 tisočakov. Fotografije v spodnji galeriji prikazujejo stanje na Zagorskem potoku pri Lesičnem pred posegi in po njih. (SP)

 
Štajerski val v sliki