V Vonarskem jezeru voda do leta 2018?

23.05.2016

Slovenski in hrvaški partnerji ob podpisu pogodbe v Termah Olimia.

Slovenski in hrvaški partnerji so v Podčetrtku podpisali pogodbo za izboljšanje protipoplavne varnosti na obmejnem območju. V sklopu štiri milijone evrov vrednega projekta, imenovanega FRISCO 1, naj bi del denarja zagotovili tudi za oživitev Vonarskega jezera.

Zmanjšanje poplavne ogroženosti
Gre za prvo pogodbo v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija-Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020, in sicer za projekt FRISKO 1. »Namen projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečjih Sotle, Kolpe, Drave, Mure, Dragonje in Bregane na obmejnem območju med Slovenijo in Hrvaško,« pojasnjuje Nina Seljak, direktorica urada za evropsko teritorialno sodelovanje v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in poudarja, da so se za čezmejno sodelovanje odločili, ker urejanje poplavne varnosti le na eni strani meje ne bi prineslo želenih učinkov. Konkretne koristi, ki jih bodo z uresničitvijo projekta imeli prebivalci skupnega obmejnega prostora, je Seljakova navedla na spodnji zvočni povezavi. V projektu, vrednem dobre štiri milijone evrov, sicer sodeluje osem partnerjev: vodilni partner Hrvatske vode, Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Inštitut za hidravlične raziskave in Uprava RS za zaščito in reševanje. 

Priložnost za oživitev Vonarskega jezera
Poleg izboljšanja poplavne varnosti želijo partnerji izboljšati pogoje za trajnostni turistični razvoj ter ohranitev bogate biološke pestrosti obmejnega prostora. V sklopu projekta naj bi tako država nekaj denarja zagotovila tudi za oživitev Vonarskega jezera. Obmejne občine, kot sta Podčetrtek in Rogaška Slatina, se bodo lahko za evropski denar potegovale šele v nadaljevanju projekta FRISCO 2. Za strateške naložbe s ciljem zmanjšanja poplavne ogroženosti bo namreč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj do leta 2020 skupaj na voljo okoli 10 milijonov evrov. Kaj si v Obsotelju obetajo od projekta, je Snežana Prebil povprašala župana Podčetrtka Petra Misjo, ki napoveduje, da bi lahko ob dobrem sodelovanju Vonarsko jezero ojezerili že do leta 2018. Prisluhnite jima na spodnji povezavi. (SP)

Peter Misja o pričakovanjih

Nina Seljak o projektu FRISCO
Štajerski val v sliki