V Kozjanskem parku pomagajo dvoživkam

26.02.2016

Med selitvijo dvoživk na mrestišča je zelo veliko navadnih krastač.

Zaposleni v Kozjanskem parku so - kot že minulih 16 let v tem času - postavili ob cesti pri ribniku Trebče ogrado, dvoživke pa dvakrat dnevno ročno prenašajo preko ceste. Pri tem opravilu bodo veseli tudi vaše pomoči.

Rešili na tisoče žabjih življenj
V teh pomladnih dneh so dvoživke končale zimsko spanje in se odpravile do najbližjih mlak in ribnikov. Mnoge morajo pri tem prečkati cesto, kjer pa v srečanju z avtomobili pogosto žalostno končajo svojo življenjsko pot. Zaposleni v Kozjanskem parku zato že vrsto let v tem času ob cesti pri ribniku Trebče postavijo ogrado, dvoživke pa ročno prenašajo preko nje. Tako so v minulih letih rešili na tisoče teh koristnih živali. Podobno prakso bi radi razširili še na druge potrebne lokacije. Pobudo za prenašanje dvoživk so me drugim podali tudi za mrtvico Sotle v Imenem in območje doline Gračnice pri Jurkloštu, kjer je v tem času povoženih na tisoče dvoživk. Žal s pozivi prebivalcem, da se jim pridružijo v prejšnjih letih niso bili uspešni. Ker zaposleni v parku sami ne zmorejo opraviti vsega dela, bodo pri tem opravilu veseli tudi pomoči prostovoljcev. To so lahko posamezniki vseh starosti, tako šolske skupine kot starejši. Več o težavah žab na njihovi svadbeni poti je v pogovoru s Snežano Prebil razkril biolog Dušan Klenovšek. (SP)

 

 

DUŠAN KLENOVŠEK O SELITVI ŽAB
Štajerski val v sliki