V Kozjem več kot milijon evrov za naložbe

01.02.2016

Z ureditvijo javne razsvetljave bo občina končala celovito obnovo trškega jedra Kozjega.

Pred občino Kozje je kljub nižjemu proračunu dobro naložbeno leto. V nekaj več kot 3, 5 milijonov evrov težki občinski malhi bo za naložbe na voljo 1,1 milijona evrov, največ za urejanje cestne infrastrukture.

Nove ceste, v načrtu tudi bazen
Za modernizacijo in rekonstrukcijo cest so v kozjanski občini letos namenili pol milijona evrov. Največji zalogaj bo po besedah županje Milence Krajnc rekonstrukcija dotrajane ceste med Bučami in Poljem, za katero je na voljo 325 tisočakov. Ob tem je občina zagotovila tudi denar za pripravo dokumentacije večih projektov. »Občina bo pripravila dokumentacijo za ureditev križišča oz. krožišča v Kozjem in urejanje kolesarskih stez v občini. Lotili se bomo priprave dokumentacije za ureditev biološkega kopališča ob športnem parku Kozje. Naložba je vredna okoli milijon evrov, denar zanjo pa bomo poskušali zagotoviti na skupnem razpisu občin Savinjske regije, v sklopu projekta objezerska mesta. Prav tako smo del denarja namenili za pridobitev dovoljenj in soglasij za ureditev kanalizacije v Lesičnem in izdelavo prostorskega načrta občine Kozje,« našteva Milenca Krajnc in dodaja, da bo občina letos poskrbela tudi za delno ureditev pohodne poti na pokopališču v Bučah ter ureditev javne razsvetljave v Kozjem. Izdatki za društva, šolstvo, socialo in šport bodo v Kozjem kljub nižji povprečnini ostali na isti ravni kot lani. (SP)
Štajerski val v sliki